pb.pl
1,9640 zł
-1,60% -0,0320 zł
Trakcja PRKiI SA (TRK)

Wyniki finansowe - TRAKCJA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 373 755 518 321 463 476 228 504
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 600 10 983 -109 908 -20 673
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 748 9 191 -113 659 -22 454
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 720 6 508 -96 825 -15 487
Amortyzacja (tys. zł) 7 739 8 080 8 193 9 336
EBITDA (tys. zł) 13 339 19 063 -101 715 -11 337
Aktywa (tys. zł) 1 525 868 1 659 988 1 542 936 1 541 175
Kapitał własny (tys. zł)* 741 332 741 449 645 539 629 516
Liczba akcji (tys. szt.) 51 399,548 51 399,548 51 399,548 51 399,548
Zysk na akcję (zł) 0,033 0,127 -1,884 -0,301
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,423 14,425 12,559 12,248
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej