pb.pl
1,9640 zł
-1,60% -0,0320 zł
Trakcja PRKiI SA (TRK)

Wyniki finansowe - TRAKCJA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 400 992 412 108 424 535 205 096
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 12 223 8 010 23 989 -23 767
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 9 332 8 341 22 357 -25 684
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 048 7 097 23 415 -22 409
Amortyzacja (tys. zł) 6 747 7 663 6 942 7 395
EBITDA (tys. zł) 18 970 15 673 30 931 -16 372
Aktywa (tys. zł) 1 420 554 1 450 655 1 442 280 1 358 786
Kapitał własny (tys. zł)* 731 826 744 725 756 979 734 508
Liczba akcji (tys. szt.) 51 399,548 51 399,548 51 399,548 51 399,548
Zysk na akcję (zł) 0,137 0,138 0,456 -0,436
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,238 14,489 14,727 14,290
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej