pb.pl
1,9660 zł
-1,50% -0,0300 zł
Trakcja PRKiI SA (TRK)

Wyniki finansowe - TRAKCJA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 338 613 408 734 493 610 136 656
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 23 672 34 043 14 565 -6 104
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 21 736 33 120 11 693 -6 903
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 17 736 28 082 8 450 -6 131
Amortyzacja (tys. zł) 5 889 5 936 6 061 7 599
EBITDA (tys. zł) 29 561 39 979 20 626 1 495
Aktywa (tys. zł) 1 334 929 1 423 474 1 396 733 1 238 323
Kapitał własny (tys. zł)* 733 635 754 041 771 137 749 521
Liczba akcji (tys. szt.) 51 399,548 51 399,548 51 399,548 51 399,548
Zysk na akcję (zł) 0,345 0,546 0,164 -0,119
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,273 14,670 15,003 14,582
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej