pb.pl
0,9000 zł
-5,26% -0,0500 zł
Termo-Rex S.A. (TRR)

Wyniki finansowe - TERMOREX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 9 982 12 642 22 136 14 782
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -192 -60 854 -365
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -510 60 694 -447
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -538 -58 604 -485
Amortyzacja (tys. zł) 132 210 187 225
EBITDA (tys. zł) -60 150 1 041 -140
Aktywa (tys. zł) 28 795 39 299 45 744 37 869
Kapitał własny (tys. zł)* 19 048 18 672 19 181 18 696
Liczba akcji (tys. szt.) 113 500,000 113 500,000 113 500,000 113 500,000
Zysk na akcję (zł) -0,005 -0,001 0,005 -0,004
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,168 0,165 0,169 0,165
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej