pb.pl
0,9500 zł
0,00% 0,0000 zł
Termo-Rex S.A. (TRR)

Wyniki finansowe - TERMOREX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 7 619 9 216 9 435
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 697 894 375
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 477 945 313
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 382 720 298
Amortyzacja (tys. zł) 0 174 181 168
EBITDA (tys. zł) 0 871 1 075 543
Aktywa (tys. zł) 26 425 0 26 739 27 909
Kapitał własny (tys. zł)* 18 166 0 19 286 19 584
Liczba akcji (tys. szt.) 113 500,000 113 500,000 113 500,000 113 500,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,003 0,006 0,003
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,160 0,000 0,170 0,173
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej