pb.pl
1,2900 zł
2,38% 0,0300 zł
Alta S.A. (AAT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ALTA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 743 4 181 4 474 2 381
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 782 44 -9 131 -2 081
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 697 1 223 -8 789 -3 223
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 563 1 150 -8 400 -2 397
Amortyzacja (tys. zł) 90 94 77 74
EBITDA (tys. zł) 4 872 138 -9 054 -2 007
Aktywa (tys. zł) 272 690 272 209 262 023 258 080
Kapitał własny (tys. zł)* 176 781 177 931 169 531 167 134
Liczba akcji (tys. szt.) 15 212,345 15 212,345 15 212,345 15 212,345
Zysk na akcję (zł) 0,037 0,076 -0,552 -0,158
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,621 11,696 11,144 10,987
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej