pb.pl
1,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
Alta S.A. (AAT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ALTA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2012 III Q 2012 IV Q 2012 I Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 827 4 545 4 226 4 566
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 755 -910 -3 000 4 690
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -65 -1 784 -1 935 2 700
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -731 -1 819 -278 2 656
Amortyzacja (tys. zł) 118 -32 64 74
EBITDA (tys. zł) 2 873 -942 -2 936 4 764
Aktywa (tys. zł) 279 490 272 434 271 737 269 648
Kapitał własny (tys. zł)* 175 726 176 713 173 562 176 323
Liczba akcji (tys. szt.) 15 212,345 15 212,345 15 212,345 15 212,345
Zysk na akcję (zł) -0,048 -0,120 -0,018 0,175
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,552 11,616 11,409 11,591
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej