pb.pl
1,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
Alta S.A. (AAT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ALTA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2011 III Q 2011 IV Q 2011 I Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 573 6 097 6 677 6 423
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 15 495 9 907 -11 688 -6 304
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 13 892 209 -29 588 -2 632
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 9 510 799 -28 583 -2 351
Amortyzacja (tys. zł) 150 116 204 129
EBITDA (tys. zł) 15 645 10 023 -11 484 -6 175
Aktywa (tys. zł) 313 432 0 286 000 278 314
Kapitał własny (tys. zł)* 207 022 0 178 802 176 451
Liczba akcji (tys. szt.) 15 212,345 15 212,345 15 212,345 15 212,345
Zysk na akcję (zł) 0,625 0,053 -1,879 -0,155
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,609 0,000 11,754 11,599
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej