pb.pl
1,3000 zł
1,56% 0,0200 zł
Alta S.A. (AAT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ALTA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2010 III Q 2010 IV Q 2010 I Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 183 6 399 6 196 5 838
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 258 -8 657 33 971 3 022
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 036 -8 295 23 223 2 412
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 047 -6 900 14 910 1 923
Amortyzacja (tys. zł) 325 303 43 190
EBITDA (tys. zł) 7 583 -8 354 34 014 3 212
Aktywa (tys. zł) 291 104 0 299 232 301 425
Kapitał własny (tys. zł)* 188 513 0 196 172 197 587
Liczba akcji (tys. szt.) 15 212,345 15 212,345 15 212,345 15 212,345
Zysk na akcję (zł) 0,200 -0,454 0,980 0,126
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,392 0,000 12,896 12,989
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej