pb.pl
0,3100 zł
6,90% 0,0200 zł
INDATA Software SA (IDT)

Informacje o spółce - INDATA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa ma trzy linie biznesowe. W linii Services skupia się na dwóch obszarach: działalności typu Software House oraz szeroko rozumianego doradztwa IT. W linii Systems oferuje kompleksową realizację przedsięwzięć od pomysłu i projektu, poprzez autoryzowane dostawy i instalacje, prace wdrożeniowe i szkolenia, po zadania związane z eksploatacją i utrzymaniem systemów ICT. W segmencie Innovations grupa działa na nowym rynku Internetu Reczy (IoT) oraz Smart City.

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Stanów Zjednoczonych 53
Kod: 04-028
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 4638000
Fax: +48 22 4638001
Internet: www.in-data.pl
Email: biuro@in-data.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Indata SA w upadłości
Prezes:
Sektor: oprogramowanie
EKD: pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
Liczba akcji: 6 829 114
Zatrudnienie:
  • 32 (2016r.) - spółka
  • 212 (2016r.) - grupa
Audytor: PKF Consult sp. z o.o. sp.k.
NIP: 8971755969
KRS: 0000360487
EKD: 73,12
Ticker GPW: IDT
ISIN: PLTROMD00010

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 2 117 025,34 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 6 829 114 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 767 436
Liczba głosów na WZA: 6 829 114 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11,23%
Kapitał akcyjny: 6 829 114,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 767 436
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11,25%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 88,77%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Beyond Investments sp. z o.o. poprzez BDTrade Ltd. 760 346 (11,13%) 760 346 (11,15%) 2018-03-02 -
Indata SA w upadłości 7 090 (0,10%) 7 090 (0,10%) 2017-06-02 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2019-03-27
ogłoszenie upadłości 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-24
seria A - akcje założycielskie 2010-06-15 11 000 000
0,00
0,10 0,00 11 000 000
1 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-09
2015-04-08
seria B - subskrypcja prywatna 2010-07-12 2 000 000
1 960 000,00
0,10 0,98 13 000 000
1 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-08-06
2015-04-08
seria C - subskrypcja prywatna 2011-06-27 650 000
1 300 000,00
0,10 2,00 13 650 000
1 365 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-26
2015-04-08
seria D - połączeniowa: akcjonariusze WDSP Holding SA 11 akcji Tro Media SA 2013-06-28 37 230 837
0,00
0,10 0,00 50 880 837
5 088 083,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-08-30
2015-04-08
zmiana firmy z Tro Media SA na Indata Software SA 2013-06-28 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-08-30
seria E - subskrypcja prywatna 2013-09-30 3 418 800
0,00
0,10 0,00 54 299 637
5 429 963,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-11
2015-04-08
seria F - subskrypcja prywatna 2014-01-17 5 000 000
5 000 000,00
0,10 1,00 59 299 637
5 929 963,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-02
2015-04-08
seria G - subskrypcja prywatna 2014-03-11 1 179 000
0,00
0,10 0,00 60 478 637
6 047 863,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-20
2015-04-08
seria H - oferta publiczna odstąpenie od oferty 2014-06-23 26 000 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Indata Software SA na Indata SA 2015-12-31 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-10
seria H2 - subskrypcja prywatna 2015-12-31 2 312 510
3 700 016,00
0,10 1,60 68 291 140
6 829 114,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-18
seria H1 - subskrypcja prywatna 2015-12-31 5 499 993
8 249 989,50
0,10 1,50 65 978 630
6 597 863,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-18
2016-12-22
zmiana oznaczenia akcji: seria A i B 2016-06-30 0
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-10
scalenie akcji 10:1 2016-06-30 0
0,00
1,00 0,00 6 829 114
6 829 114,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-10
2017-12-14
połączenie z Indata Solutions SA bez podwyższania kapitału 2017-07-28 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-10-02
połączenie z Indata BPO sp. z o.o. i Indata Softservices sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2017-09-04 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-10-02
połączenie z Indata Utilities SA bez podwyższania kapitału 2018-02-05 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-12-15 Split 10:1
2017-10-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2017-09-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kucharzewski Przemysław Członek RN 2016-05-23 -