pb.pl
0,3100 zł
6,90% 0,0200 zł
INDATA Software SA (IDT)

Wyniki finansowe - INDATA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 49 033 33 522 34 798 21 400
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 113 256 2 034 2 122
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 42 -29 1 702 1 995
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 237 43 1 195 529
Amortyzacja (tys. zł) 1 086 1 065 644 606
EBITDA (tys. zł) 1 199 1 321 2 678 2 728
Aktywa (tys. zł) 140 243 131 932 134 884 132 260
Kapitał własny (tys. zł)* 64 627 64 670 65 182 65 709
Liczba akcji (tys. szt.) 6 829,114 6 829,114 6 829,114 6 829,114
Zysk na akcję (zł) 0,035 0,006 0,175 0,077
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,463 9,470 9,545 9,622
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej