pb.pl
0,3100 zł
6,90% 0,0200 zł
INDATA Software SA (IDT)

Wyniki finansowe - INDATA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 36 690 32 022 42 374 25 603
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 152 1 665 1 509 673
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 619 1 527 1 838 500
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 948 890 988 367
Amortyzacja (tys. zł) 892 1 030 1 060 1 152
EBITDA (tys. zł) 2 044 2 695 2 569 1 825
Aktywa (tys. zł) 124 912 116 712 142 397 124 744
Kapitał własny (tys. zł)* 55 645 63 111 64 099 64 401
Liczba akcji (tys. szt.) 6 047,864 6 047,864 6 829,114 6 829,114
Zysk na akcję (zł) 0,157 0,147 0,145 0,054
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,201 10,435 9,386 9,430
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej