pb.pl
0,3100 zł
6,90% 0,0200 zł
INDATA Software SA (IDT)

Wyniki finansowe - INDATA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 23 625 15 043 16 916 19 446
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 938 1 489 661 4 057
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 216 1 440 640 3 929
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 567 1 626 355 3 551
Amortyzacja (tys. zł) 656 589 691 912
EBITDA (tys. zł) 5 594 2 078 1 352 4 969
Aktywa (tys. zł) 69 749 73 625 76 444 82 652
Kapitał własny (tys. zł)* 50 047 51 671 52 027 55 579
Liczba akcji (tys. szt.) 6 047,864 6 047,864 6 047,864 6 047,864
Zysk na akcję (zł) 0,755 0,269 0,059 0,587
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,275 8,544 8,603 9,190
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej