pb.pl
0,3100 zł
6,90% 0,0200 zł
INDATA Software SA (IDT)

Wyniki finansowe - INDATA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 8 885 7 326 14 004 12 803
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 952 1 268 3 492 3 617
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 039 1 257 3 337 3 519
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 889 1 132 2 990 3 027
Amortyzacja (tys. zł) 540 453 1 022 531
EBITDA (tys. zł) 2 492 1 721 4 514 4 148
Aktywa (tys. zł) 38 866 51 231 58 960 64 371
Kapitał własny (tys. zł)* 27 692 37 824 42 730 45 691
Liczba akcji (tys. szt.) 5 088,084 5 429,964 6 047,864 6 047,864
Zysk na akcję (zł) 0,371 0,208 0,494 0,501
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,443 6,966 7,065 7,555
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej