pb.pl
0,3100 zł
6,90% 0,0200 zł
INDATA Software SA (IDT)

Wyniki finansowe - INDATA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2011 I Q 2012 II Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 6 766 1 500
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 2 256 2 741
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 2 350 2 857
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 12 266 16 775 21 687
Kapitał własny (tys. zł)* 7 284 10 179 16 353
Liczba akcji (tys. szt.) 1 365,000 1 365,000 1 365,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 1,722 2,093
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,336 7,457 11,980
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej