pb.pl
3,6800 zł
1,94% 0,0700 zł
Travelplanet.pl SA (TVL)

Wyniki finansowe - TRAVELPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 7 713 11 125 3 697 5 252
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 624 664 1 116 -1 749
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 735 549 882 -1 533
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 741 547 858 -1 535
Amortyzacja (tys. zł) 941 970 331 784
EBITDA (tys. zł) -683 1 634 1 447 -965
Aktywa (tys. zł) 27 216 20 230 24 715 26 224
Kapitał własny (tys. zł)* 1 923 2 470 1 957 422
Liczba akcji (tys. szt.) 3 867,850 3 867,850 3 867,850 3 867,850
Zysk na akcję (zł) -0,450 0,141 0,222 -0,397
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,497 0,639 0,506 0,109
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej