pb.pl
4,9000 zł
-2,97% -0,1500 zł
Tesgas SA (TSG)

Wyniki finansowe - TESGAS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 17 565 10 035 13 237 15 087
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 725 -3 289 -1 665 -1 780
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 830 -3 160 -1 664 -1 814
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 772 -3 341 -1 985 -1 830
Amortyzacja (tys. zł) 896 890 925 939
EBITDA (tys. zł) -829 -2 399 -740 -841
Aktywa (tys. zł) 101 002 93 008 89 938 89 102
Kapitał własny (tys. zł)* 74 247 70 906 68 921 67 091
Liczba akcji (tys. szt.) 11 350,000 11 350,000 11 350,000 11 350,000
Zysk na akcję (zł) -0,156 -0,294 -0,175 -0,161
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,542 6,247 6,072 5,911
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej