pb.pl
119,0000 zł
-2,14% -2,6000 zł
Ten Square Games SA (TEN)

Informacje o spółce - TSGAMES

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Producent i wydawca gier udostępnianych w modelu F2P (free to play) przeznaczonych na urządzenia mobilne (smartfony, tablety) oraz przeglądarki.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Długosza 60
Kod: 51-162
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon:
Fax:
Internet: www.tensquaregames.com
Email: support@tensquaregames.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Ten Square Games SA
Prezes: Popowicz, Maciej Juliusz
Sektor: gry
EKD: działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Liczba akcji: 7 275 000
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor:
NIP: 8982196752
KRS: 0000704863
EKD: 58,21
Ticker GPW: TEN
ISIN: PLTSQGM00016

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 865 725 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 7 275 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 767 300
Liczba głosów na WZA: 7 275 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,52%
Kapitał akcyjny: 727 500,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 767 300
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,52%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 34,48%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Popowicz, Maciej Juliusz 2 852 500 (39,21%) 2 852 500 (39,21%) 2018-04-27 -
Pernal Arkadiusz 1 365 000 (18,76%) 1 365 000 (18,76%) 2018-04-27 -
NN OFE portfel 549 800 (7,55%) 549 800 (7,55%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, VRG, DCR, ABE, AGO, ALR, AML, AMC, EAT, ART, ACP, ATD, ATG, MIL, PEO, BFT, BRS, BAH, BDX, CCC, CNG, CLE, CMP, ECH, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, ATT, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LCC, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, ORB, PGO, PKP, PLY, PND, PWX, PZU, POZ, PRT, QRS, RDL, RFK, RBW, RWL, SNK, SWG, STL, SGN, TAR, TPE, TIM, TOR, TRN, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, ACG, UNI, APR, PKN, BBD, LTX, PSW, PBX, FMF, KGL, MAB, MON, RON, BKM, LRQ, SLV, KTY, KRU, IND,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2017-11-07 7 275 000
0,00
0,10 0,00 7 275 000
727 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-20
2018-04-25
seria B - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2018-03-15 65 475
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna 2019-06-12 16 245
1 624,50
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-06-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,78 zł
2019-06-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,78 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Popowicz, Maciej Juliusz Prezes Zarządu 2017-11-07 -
Pernal Arkadiusz Wiceprezes Zarządu 2017-11-07 -
Jurewicz Magdalena Członek Zarządu 2018-09-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Zużałek Maciej Przewodniczący RN 2017-11-07 GRUPAO2 - Członek RN
Drożdżyński, Tomasz Konrad Członek RN 2017-11-07 -
Marszałek Maciej Członek RN 2017-11-07 -
Olesiński Rafał Członek RN 2017-11-07 IZOBLOK - Członek RN
Schmidt Wiktor Członek RN 2017-11-07 -
Olszewska-Miszuris, Milena Członek RN 2019-01-14 -