pb.pl
161,0000 zł
-2,07% -3,4000 zł
Ten Square Games SA (TEN)

Wyniki finansowe - TSGAMES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 35 436 41 551 45 304 49 878
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 12 815 16 492 12 296 16 130
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 12 633 16 685 12 674 15 944
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 10 232 13 711 10 356 13 054
Amortyzacja (tys. zł) 208 196 186 270
EBITDA (tys. zł) 13 023 16 688 12 482 16 400
Aktywa (tys. zł) 38 776 54 468 74 132 52 293
Kapitał własny (tys. zł)* 28 314 42 084 52 538 38 584
Liczba akcji (tys. szt.) 7 275,000 7 275,000 7 275,000 7 275,000
Zysk na akcję (zł) 1,406 1,885 1,424 1,794
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,892 5,785 7,222 5,304
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej