pb.pl
29,6000 zł
-0,34% -0,1000 zł
Tower Investments SA (TOW)

Informacje o spółce - TOWERINVT

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Specjalizuje się w obsłudze podmiotów zewnętrznych w zakresie pozyskiwania nieruchomości, kompleksowej obsługi procesów administracyjnych oraz realizacji obiektów. Klientami spółki są szybko rozwijające się renomowane sieci handlowe takie jak: Netto, Biedronka, Intermarche, koncerny paliwowe m.in. Shell czy BP. W portfelu developera znajduje się szereg nieruchomości w całej Polsce oraz udziały w spółkach różnych branż. Wspólnie z Grupą Budner jest twórcą projektu parków handlowych Shopin.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Wioślarska 8
Kod: 00-411
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 2997334
Fax:
Internet: www.towerinvestments.pl
Email: info@towerinvestments.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Tower Investments SA
Prezes: Kazimierczuk Bartosz
Sektor: sprzedaż nieruchomości
EKD: wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Liczba akcji: 1 560 750
Zatrudnienie:
  • 6 (2018r.) - spółka
  • 7 (2018r.) - grupa
Audytor: Kancelaria Biegłego Rewidenta Jadwiga Kacperczyk
NIP: 7822564985
KRS: 0000602813
EKD: 68,20
Ticker GPW: TOW
ISIN: PLTWRNV00013

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 46 198 200 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 1 560 750 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 111 138
Liczba głosów na WZA: 1 560 750 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,20%
Kapitał akcyjny: 1 560 750,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 111 138
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,36%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 28,80%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Floryda 1 sp. z o.o. SKA 689 171 (44,16%) 689 171 (44,23%) 2016-06-30 -
Vasto Investment s.a.r.l. 174 467 (11,18%) 174 467 (11,23%) 2019-04-02 -
PZW FIZ 158 847 (10,18%) 158 847 (10,19%) 2018-12-19 -
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 78 587 (5,04%) 78 587 (5,06%) 2019-09-26 R22, BSC, CMP, ELZ, OPN, IZS, RLP, MZN, MLS, TIM, 1AT, ELT, TOA, ATG, PTW, LSI, CHP, BLO, VIN,
Tower Investments SA 10 066 (0,64%) 10 066 (0,65%) 2019-10-04 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2015-12-14 810 500
0,00
1,00 0,00 810 500
810 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-06-29
2016-02-18
2017-12-28
seria B - subskrypcja prywatna 2016-02-29 250 250
10 010 000,00
1,00 40,00 1 060 750
1 060 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-06-29

2017-12-28
seria C - subskrypcja publiczna 2017-05-25 500 000
22 500 000,00
1,00 45,00 1 560 750
1 560 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-12
2018-01-25

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-09-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2019-08-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kazimierczuk Bartosz Prezes Zarządu 2016-02-18 KETY - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Gronowska Magdalena Członek RN 2016-02-18 -
Jasica Damian Członek RN 2016-02-18 -
Muchalski Tomasz Członek RN 2016-02-18 VIVID - Członek RN
DDISTANC - Członek RN
7LEVELS - Członek RN
BLOOBER - Członek RN
Trojak Mariusz Członek RN 2018-04-03 -
Gańko Piotr Członek RN 2018-06-21 -