pb.pl
29,6000 zł
-0,34% -0,1000 zł
Tower Investments SA (TOW)

Wyniki finansowe - TOWERINVT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 013 615 4 835 20 157
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 867 -628 485 8 294
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 633 -698 -75 7 681
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 939 -894 70 6 422
Amortyzacja (tys. zł) 81 150 186 177
EBITDA (tys. zł) -1 786 -478 671 8 471
Aktywa (tys. zł) 99 110 102 351 102 655 110 790
Kapitał własny (tys. zł)* 62 114 61 134 59 644 66 064
Liczba akcji (tys. szt.) 1 560,750 1 560,750 1 560,750 1 560,750
Zysk na akcję (zł) -1,242 -0,573 0,045 4,115
Wartość księgowa na akcję (zł) 39,798 39,170 38,215 42,329
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej