pb.pl
0,1150 zł
15,00% 0,0150 zł
TXM SA (TXM)

Wyniki finansowe - TXM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 138 646 56 715 56 782 54 414
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -33 629 -12 968 -10 899 -12 287
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -35 660 -15 645 -13 641 -16 962
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -36 784 -20 135 -18 710 -17 285
Amortyzacja (tys. zł) 2 568 6 076 8 420 8 001
EBITDA (tys. zł) -31 061 -6 892 -2 479 -4 286
Aktywa (tys. zł) 153 721 180 755 168 127 139 336
Kapitał własny (tys. zł)* -15 850 -35 946 -54 570 -71 959
Liczba akcji (tys. szt.) 38 890,000 38 890,000 38 890,000 38 890,000
Zysk na akcję (zł) -0,946 -0,518 -0,481 -0,444
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,408 -0,924 -1,403 -1,850
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej