pb.pl
25,5000 zł
-10,84% -3,1000 zł
Unimot S.A. (UNT)

Wyniki finansowe - UNIMOT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 805 709 679 878 843 821 846 297
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 232 -5 486 -5 531 12 862
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -4 484 -2 429 -7 893 13 164
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 582 -1 704 -7 785 11 681
Amortyzacja (tys. zł) 1 317 1 375 1 403 1 421
EBITDA (tys. zł) -915 -4 111 -4 128 14 283
Aktywa (tys. zł) 618 520 621 238 690 518 643 773
Kapitał własny (tys. zł)* 201 302 199 598 177 877 189 558
Liczba akcji (tys. szt.) 8 197,818 8 197,818 8 197,818 8 197,818
Zysk na akcję (zł) -0,315 -0,208 -0,950 1,425
Wartość księgowa na akcję (zł) 24,556 24,348 21,698 23,123
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej