pb.pl
29,4000 zł
3,16% 0,9000 zł
Unimot S.A. (UNT)

Wyniki finansowe - UNIMOT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 005 541 661 680 758 242 779 371
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 13 391 11 100 6 459 14 569
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 12 259 10 033 5 081 13 370
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 9 865 8 211 4 405 10 671
Amortyzacja (tys. zł) 1 045 1 120 1 180 1 256
EBITDA (tys. zł) 14 436 12 220 7 639 15 825
Aktywa (tys. zł) 580 291 554 997 533 661 517 220
Kapitał własny (tys. zł)* 85 588 188 435 181 399 192 070
Liczba akcji (tys. szt.) 5 831,797 8 031,797 8 031,797 8 031,797
Zysk na akcję (zł) 1,692 1,022 0,548 1,329
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,676 23,461 22,585 23,914
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej