pb.pl
28,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Unimot S.A. (UNT)

Wyniki finansowe - UNIMOT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 444 033 378 331 474 814 672 994
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 795 10 326 5 211 12 949
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 029 9 903 4 317 11 998
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 215 7 837 2 978 10 165
Amortyzacja (tys. zł) 601 670 913 995
EBITDA (tys. zł) 6 396 10 996 6 124 13 944
Aktywa (tys. zł) 216 201 361 381 371 354 406 731
Kapitał własny (tys. zł)* 52 668 60 505 59 066 69 231
Liczba akcji (tys. szt.) 5 831,797 5 831,797 5 831,797 5 831,797
Zysk na akcję (zł) 0,723 1,344 0,511 1,743
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,031 10,375 10,128 11,871
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej