pb.pl
4,1000 zł
-7,66% -0,3400 zł
Abadon Real Estate SA (ABA)

Wyniki finansowe - ABADONRE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 I Q 2007 II Q 2007 III Q 2007
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 14 389 16 659 16 330
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 5 787 1 704 1 462
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 5 674 1 434 1 100
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 4 550 1 087 803
Amortyzacja (tys. zł) 0 359 503 544
EBITDA (tys. zł) 0 6 146 2 207 2 006
Aktywa (tys. zł) 0 77 673 85 122 0
Kapitał własny (tys. zł)* 0 40 994 41 949 0
Liczba akcji (tys. szt.) 4 800,000 4 800,000 4 800,000
Zysk na akcję (zł) 0,948 0,226 0,167
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,540 8,739 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej