pb.pl
4,1000 zł
-7,66% -0,3400 zł
Abadon Real Estate SA (ABA)

Wyniki finansowe - ABADONRE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 43 436 54 160 100 936 125 967
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 409 2 349 15 040 3 225
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 7 549 2 806 16 306 2 940
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 438 1 645 10 964 1 720
Amortyzacja (tys. zł) 148 161 326 550
EBITDA (tys. zł) 7 557 2 510 15 366 3 775
Aktywa (tys. zł) 223 376 228 949 513 612 580 908
Kapitał własny (tys. zł)* 77 306 78 951 90 884 92 604
Liczba akcji (tys. szt.) 28 067,522 28 067,522 28 067,522 28 067,522
Zysk na akcję (zł) 0,158 0,059 0,391 0,061
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,754 2,813 3,238 3,299
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej