pb.pl
23,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Voicetel Communications (VOI)

Informacje o spółce - VOICETEL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka technologiczna zajmująca się wspieraniem usług call center. Specjalizuje się we wdrażaniu technologii głosowych w automatycznej obsłudze klienta.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Kołobrzeska 12
Kod: 80-394
Miejscowość: Gdańsk
Kraj: Polska
Telefon: +48 58 3443773
Fax: +48 58 7463358
Internet: www.voicetel.pl
Email: biuro@voicetel.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Voicetel Communications SA
Prezes: Wójcicki Dawid
Sektor: telekomunikacja
EKD: działalność centrów telefonicznych (call center)
Liczba akcji: 1 330 000
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Gdańska Kancelaria Ekspertów Księgowych Nota sp. z o.o.
NIP: 9571067309
KRS: 0000443544
EKD: 82,20
Ticker GPW: VOI
ISIN: PLVCTCM00019

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 30 590 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 1 330 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 968 228
Liczba głosów na WZA: 1 330 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,80%
Kapitał akcyjny: 133 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 968 228
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,80%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 27,20%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wójcicki Dawid poprzez Voicetel Investments sp. z o.o., NWZ 968 228 (72,80%) 968 228 (72,80%) 2020-01-11 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - założycielska 50 001
0,00
1,00 0,00 50 001
50 001,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-11
seria B - założycielska 50 000
0,00
1,00 0,00 100 001
100 001,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-11
seria C - subskrypcja prywatna 2013-12-05 10 000
400 000,00
1,00 40,00 110 001
110 001,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-04-11
2014-09-19
scalenie akcji 10:1 2015-06-29 0
0,00
0,10 0,00 1 100 010
110 001,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-17
seria D - subskrypcja prywatna 2015-06-29 20 000
320 000,00
0,10 16,00 1 120 010
112 001,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-04-11
2015-09-17
seria E - subskrypcja prywatna 2019-12-20 209 990
9 008 571,00
0,10 42,90 133 000
1 330 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-02-13

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wójcicki Dawid Prezes Zarządu 2015-09-24 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Płachta Krzysztof Przewodniczący RN 2019-07-15 EUROTEL - Przewodniczący RN
POLMED - Przewodniczący RN
TRANSPOL - Członek RN
Lewicki Bogdan Członek RN 2016-06-29 -
Wójcicki Włodzimierz Członek RN 2017-11-08 -
Kleban Jakub Członek RN 2017-11-08 -
Sobina Aleksandra Członek RN 2019-12-20 -