pb.pl
0,3000 zł
3,45% 0,0100 zł
Hawe SA (HWE)

Informacje o spółce - HAWE

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. W czerwcu 2016 roku spółka złożyła wniosek o postępowanie sanacyjne, które są umorzył w sierpniu.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Franciszka Nullo 2
Kod: 00-486
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5015500
Fax: +48 22 5015501
Internet: www.hawesa.pl
Email: info@hawesa.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
MEDIATEL 128 612 943 98,29%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Hawe SA w restrukturyzacji
Prezes: Paluchowski Paweł
Sektor: telekomunikacja
EKD: pozostałe pośrednictwo finansowe
Liczba akcji: 107 237 064
Zatrudnienie:
  • 27 (2014r.) - spółka
  • 150 (2014r.) - grupa
Audytor: PKF Consult sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5272380580
KRS: 0000121430
EKD: 65,23
Ticker GPW: HWE
ISIN: PLVENTS00019

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 32 171 119,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 107 237 064 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 513 744
Liczba głosów na WZA: 107 237 064 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5,14%
Kapitał akcyjny: 107 237 064,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 513 744
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5,14%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 94,86%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
porozumienie akcjonariuszy 5 513 744 (5,14%) 5 513 744 (5,14%) 2016-10-17 ERP, BMI, PLJ, AGS, BDL, TRI, TOA, INT,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2018-06-04
ogłoszenie upadłości 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-12
otwarcie postępowania sanacyjnego 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-07
realizacja oferty menedżerskiej seria C 25 000
25 000,00
1,00 1,00 4 772 656
4 772 656,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-07-25
seria A - akcje założycielskie zawiadomienie 2002-06-24 500 000
500 000,00
1,00 1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-07-03
2007-02-14
seria C - oferta menedżerska za waranty serii A - Marek Rudziński 2007-01-02 25 000
25 000,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - udziałowcy PBT Hawe sp. z o.o. 2007-01-02 4 039 156
290 819 232,00
1,00 72,00 4 539 156
4 539 156,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-02-19
2007-05-31
zmiana firmy z Ventus SA na Hawe SA 2007-02-07 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-02-19
seria D - Aneta Gajewska-Sowa, Marek Falenta, Presto sp. z o.o. 2007-02-07 208 500
15 012 000,00
1,00 72,00 4 747 656
4 747 656,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-11
2007-07-25
seria E - prawo poboru 1:20 2007-06-22 95 453 120
100 225 776,00
1,00 1,05 100 225 776
100 225 776,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-11
2008-05-19
2008-05-30
seria F - subskrypcja prywatna 2009-09-01 5 011 288
10 022 576,00
1,00 2,00 105 237 064
105 237 064,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-11-04
2009-10-08
2009-11-04
seria G - subskrypcja prywatna 2009-11-04 2 000 000
0,00
1,00 0,00 107 237 064
107 237 064,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-02
2011-07-27
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2013-07-01 10 712 900
32 138 700,00
1,00 3,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - prawo poboru 2:3 2015-08-04 160 855 596
160 855 596,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-08-20 Prawo poboru 2:3
2007-09-17 Prawo poboru 1:20

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Paluchowski Paweł Prezes Zarządu 2016-02-04 IQMEDICA - Prezes Zarządu
DREWEX - Prezes Zarządu
B3SYSTEM - Prezes Zarządu
MEDIATEL - Prezes Zarządu
Witkowski Andrzej Wiceprezes Zarządu 2016-02-03 KREDYTB - Przewodniczący RN
MEDIATEL - Członek RN
WORKSERV - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Łaszkiewicz Wojciech Członek RN 2015-10-12 MEDIATEL - Członek RN
DREWEX - Członek RN
Leszczuk Grzegorz Członek RN 2015-10-12 -
Matuszczyk, Piotr Jakub Członek RN 2015-10-12 MEDIATEL - Członek RN
Jakubowski Mateusz Członek RN 2015-10-12 MEDIATEL - Członek RN
DREWEX - Członek RN
Noskowski Tadeusz Członek RN 2015-10-12 -
Dębowski, Grzegorz Andrzej Członek RN 2016-03-04 CFIHOL - Członek RN