pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - VINDEXUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 13 598 13 588 12 714 12 769
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 742 5 299 4 495 4 325
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 849 4 759 4 030 4 003
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 600 4 174 3 743 3 746
Amortyzacja (tys. zł) 44 43 39 49
EBITDA (tys. zł) 5 786 5 342 4 534 4 374
Aktywa (tys. zł) 161 936 169 653 167 661 243 369
Kapitał własny (tys. zł)* 126 209 134 155 131 107 138 081
Liczba akcji (tys. szt.) 11 591,938 11 591,938 11 591,938 11 591,938
Zysk na akcję (zł) 0,397 0,360 0,323 0,323
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,888 11,573 11,310 11,912
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej