pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - VINDEXUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2010 I Q 2011 II Q 2011 III Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 755 4 231 7 631 5 937
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 553 1 463 1 848 1 723
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 440 819 17 769 778
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 110 729 17 748 739
Amortyzacja (tys. zł) 66 56 52 45
EBITDA (tys. zł) 1 619 1 519 1 900 1 768
Aktywa (tys. zł) 94 372 0 130 744 0
Kapitał własny (tys. zł)* 78 045 0 90 242 0
Liczba akcji (tys. szt.) 10 591,938 11 591,938 11 591,938 11 591,938
Zysk na akcję (zł) 0,105 0,063 1,531 0,064
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,368 0,000 7,785 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej