pb.pl
1,0500 zł
-4,55% -0,0500 zł
Venture Inc SA (VTI)

Informacje o spółce - VENTUREIN

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka prowadzi działalność inwestycyjną typu venture capital i private equity. Inwestuje w dwa segmenty: IT (projekty w początkowej fazie wzrostu) i doradczo-finansowy (spółki serwisowe, których zadaniem poza bieżącą działalnością jest wspieranie innych spółek portfelowych w działalności biznesowej).

Dane teleadresowe

Ulica: al. gen. Józefa Hallera 180/14
Kod: 53-203
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 537020050
Fax: +48 71 7122422
Internet: www.ventureinc.com
Email: office@ventureinc.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
INNOGENE 714 726 12,54%
PATFUND 9 103 585 82,76%
ARI 12 203 441 50,00%
BRAND24 211 682 10,55%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Venture Inc SA
Prezes: Sitarz Jakub
Sektor: działalność inwestycyjna
EKD: pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Liczba akcji: 29 840 000
Zatrudnienie:
  • 0 (2018r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: HLB M2 sp. z o.o. PIE sp.k.
NIP: 8992650810
KRS: 0000299743
EKD: 70,22
Ticker GPW: VTI
ISIN: PLVNTIN00011

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 31 332 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 29 840 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 25 364 001
Liczba głosów na WZA: 29 840 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,99%
Kapitał akcyjny: 2 984 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 25 364 001
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,99%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 15,01%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Jarzębowski Maciej porozumienie 8 454 667 (28,33%) 8 454 667 (28,33%) 2017-10-06 LVC,
Sitarz Jakub porozumienie 8 454 667 (28,33%) 8 454 667 (28,33%) 2017-10-06 LVC,
Ciepły Mariusz porozumienie 8 454 667 (28,33%) 8 454 667 (28,33%) 2017-10-06 LVC,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2007-11-02 50 000 000
500 000,00
0,01 0,01 50 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-25
2008-02-22
2017-11-06
scalenie akcji 10:1 2008-05-08 0
0,00
0,10 0,00 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna 2010-03-02 840 000
420 000,00
0,10 0,50 5 840 000
584 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-25
2010-05-07
2017-11-06
seria C - subskrypcja prywatna 2010-11-23 1 000 000
0,00
0,10 0,00 6 840 000
684 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-25
2011-03-24
2017-11-06
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2011-09-15 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 7 840 000
784 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-25
2014-09-09
2017-11-06
seria E - subskrypcja prywatna 2015-06-29 1 000 000
0,00
0,10 0,00 8 840 000
884 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-25
2015-10-20
2017-11-06
seria F - subskrypcja prywatna 2016-02-25 6 000 000
12 000 000,00
0,10 2,00 14 840 000
1 484 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-25
2016-08-01
2017-11-06
zmiana firmy z Venture Incubator SA na Venture Inc SA 2016-06-30 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-10-19
seria G - subskrypcja otwarta 2016-11-10 15 000 000
30 000 000,00
0,10 2,00 29 840 000
2 984 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-09-25
2017-10-18
2017-11-06

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Sitarz Jakub Prezes Zarządu 2016-07-26 LIVECHAT - Wiceprzewodniczący RN
PATFUND - Członek RN
AGEROZIN - Członek RN
INNOGEN - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Ciepły Mariusz Przewodniczący RN 2016-06-30 LIVECHAT - Prezes Zarządu
BRAND24 - Członek RN
Jarzębowska Urszula Członek RN 2015-06-29 LIVECHAT - Członek Zarządu
PATFUND - Członek RN
Sitarz Anna Członek RN 2015-06-29 PATFUND - Członek RN
AGEROZIN - Członek RN
Chodorowski Tomasz Członek RN 2016-06-30 -
Mańdziak Marcin Członek RN 2016-06-30 - Prezes Zarządu
LIVECHAT - Członek RN
Jarzębowski Maciej Członek RN 2019-06-28 PATFUND - Przewodniczący RN
LIVECHAT - Przewodniczący RN
Alwin Joanna Członek RN 2019-06-28 -