pb.pl
14,4000 zł
2,13% 0,3000 zł
VOTUM (VOT)

Wyniki finansowe - VOTUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 29 121 31 073 33 018 34 384
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 573 4 842 5 490 5 725
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 077 4 662 5 176 5 635
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 327 4 191 4 639 4 121
Amortyzacja (tys. zł) 692 477 664 518
EBITDA (tys. zł) 5 265 5 319 6 154 6 243
Aktywa (tys. zł) 94 443 97 061 97 058 98 838
Kapitał własny (tys. zł)* 41 015 42 944 47 177 51 216
Liczba akcji (tys. szt.) 12 000,000 12 000,000 12 000,000 12 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,277 0,349 0,387 0,343
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,418 3,579 3,931 4,268
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej