pb.pl
11,1500 zł
-10,80% -1,3500 zł
VOTUM (VOT)

Wyniki finansowe - VOTUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2007 IV Q 2008 IV Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 11 440
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 875
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 964
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 659
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 875
Aktywa (tys. zł) 11 974 16 015 17 634
Kapitał własny (tys. zł)* 3 470 2 084 3 562
Liczba akcji (tys. szt.) 10 000,000 10 000,000 10 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,066
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,347 0,208 0,356
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej