pb.pl
11,1500 zł
-10,80% -1,3500 zł
VOTUM (VOT)

Wyniki finansowe - VOTUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 26 128 27 119 22 821 29 128
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 628 2 478 1 580 5 035
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 403 2 344 1 373 4 595
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 828 1 851 985 3 588
Amortyzacja (tys. zł) 864 998 783 692
EBITDA (tys. zł) 3 492 3 476 2 363 5 727
Aktywa (tys. zł) 84 041 81 840 80 086 94 443
Kapitał własny (tys. zł)* 35 353 36 313 37 477 41 015
Liczba akcji (tys. szt.) 12 000,000 12 000,000 12 000,000 12 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,152 0,154 0,082 0,299
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,946 3,026 3,123 3,418
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej