pb.pl
10,6500 zł
-14,80% -1,8500 zł
VOTUM (VOT)

Wyniki finansowe - VOTUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 24 248 24 495 22 207 27 467
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 143 3 843 2 543 4 537
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 149 3 825 2 392 4 427
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 138 3 218 1 834 3 460
Amortyzacja (tys. zł) 499 538 571 525
EBITDA (tys. zł) 5 642 4 381 3 114 5 062
Aktywa (tys. zł) 64 676 68 553 65 553 65 295
Kapitał własny (tys. zł)* 28 640 26 382 28 224 31 687
Liczba akcji (tys. szt.) 12 000,000 12 000,000 12 000,000 12 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,345 0,268 0,153 0,288
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,387 2,199 2,352 2,641
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej