pb.pl
3,6900 zł
-0,27% -0,0100 zł
VANTAGE DEVELOPMENT SA (VTG)

Wyniki finansowe - VANTAGE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 180 154 16 560 59 384 59 808
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 33 140 3 934 13 273 5 853
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 31 759 2 571 12 008 4 981
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 23 765 2 421 9 757 4 285
Amortyzacja (tys. zł) 190 218 422 440
EBITDA (tys. zł) 33 330 4 152 13 695 6 293
Aktywa (tys. zł) 862 741 916 004 1 002 137 1 068 190
Kapitał własny (tys. zł)* 351 852 354 273 364 311 368 596
Liczba akcji (tys. szt.) 52 310,706 52 310,706 52 310,706 48 561,706
Zysk na akcję (zł) 0,454 0,046 0,187 0,088
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,726 6,772 6,964 7,590
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej