pb.pl
3,6900 zł
-0,27% -0,0100 zł
VANTAGE DEVELOPMENT SA (VTG)

Wyniki finansowe - VANTAGE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2008 IV Q 2009 II Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 322 550 295 917 289 755
Kapitał własny (tys. zł)* 171 417 137 585 142 445
Liczba akcji (tys. szt.) 25 924,380 25 924,380 25 924,380
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,612 5,307 5,495
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej