pb.pl
3,6900 zł
-0,27% -0,0100 zł
VANTAGE DEVELOPMENT SA (VTG)

Wyniki finansowe - VANTAGE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 93 048 31 952 153 810 123 600
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 624 6 177 40 037 22 596
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 653 4 995 38 778 21 546
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 302 3 909 30 960 20 253
Amortyzacja (tys. zł) 174 180 163 181
EBITDA (tys. zł) 3 798 6 357 40 200 22 777
Aktywa (tys. zł) 926 723 922 546 940 757 961 622
Kapitał własny (tys. zł)* 358 432 322 352 353 214 373 467
Liczba akcji (tys. szt.) 60 246,505 60 246,505 60 246,505 52 310,706
Zysk na akcję (zł) 0,038 0,065 0,514 0,387
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,949 5,351 5,863 7,139
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej