pb.pl
3,6900 zł
-0,27% -0,0100 zł
VANTAGE DEVELOPMENT SA (VTG)

Wyniki finansowe - VANTAGE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 78 054 53 247 15 957 130 225
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 14 621 7 331 -547 22 665
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 10 864 5 798 -1 670 21 147
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 667 4 861 -1 274 17 069
Amortyzacja (tys. zł) 148 150 151 138
EBITDA (tys. zł) 14 769 7 481 -396 22 803
Aktywa (tys. zł) 807 571 817 866 817 241 845 248
Kapitał własny (tys. zł)* 354 677 359 756 358 491 367 533
Liczba akcji (tys. szt.) 62 440,227 62 440,227 62 440,227 62 440,227
Zysk na akcję (zł) 0,123 0,078 -0,020 0,273
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,680 5,762 5,741 5,886
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej