pb.pl
3,6900 zł
-0,27% -0,0100 zł
VANTAGE DEVELOPMENT SA (VTG)

Wyniki finansowe - VANTAGE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 30 287 23 209 13 741 18 265
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 9 775 2 739 1 805 17 688
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 8 692 1 867 -593 18 680
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 11 255 1 664 1 075 14 914
Amortyzacja (tys. zł) 115 115 139 150
EBITDA (tys. zł) 9 890 2 854 1 944 17 838
Aktywa (tys. zł) 632 140 672 447 686 690 741 729
Kapitał własny (tys. zł)* 337 438 339 106 331 301 346 877
Liczba akcji (tys. szt.) 62 440,227 62 440,227 62 440,227 62 440,227
Zysk na akcję (zł) 0,180 0,027 0,017 0,239
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,404 5,431 5,306 5,555
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej