pb.pl
1,8500 zł
-0,54% -0,0100 zł
Vistal Gdynia S.A. (VTL)

Wyniki finansowe - VISTAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) -60 211 13 579 11 858 23 263
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -210 213 -10 122 -2 889 8 448
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -216 945 -16 277 -12 578 3 813
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -231 091 -21 294 -12 856 3 833
Amortyzacja (tys. zł) 1 605 1 929 2 179 1 815
EBITDA (tys. zł) -208 608 -8 193 -710 10 263
Aktywa (tys. zł) 307 470 287 314 281 354 274 894
Kapitał własny (tys. zł)* -238 041 -257 439 -270 296 -262 997
Liczba akcji (tys. szt.) 14 210,000 14 210,000 14 210,000 14 210,000
Zysk na akcję (zł) -16,263 -1,499 -0,905 0,270
Wartość księgowa na akcję (zł) -16,752 -18,117 -19,022 -18,508
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej