pb.pl
1,6200 zł
-8,22% -0,1450 zł
Vistal Gdynia S.A. (VTL)

Wyniki finansowe - VISTAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 137 282 105 560 10 577 37 875
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 980 4 265 -126 260 -61 315
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -4 327 6 128 -130 391 -66 096
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -5 519 4 351 -107 097 -75 301
Amortyzacja (tys. zł) 3 985 4 151 4 047 2 942
EBITDA (tys. zł) 4 965 8 416 -122 213 -58 373
Aktywa (tys. zł) 670 239 667 879 578 640 530 602
Kapitał własny (tys. zł)* 210 655 217 094 108 068 32 804
Liczba akcji (tys. szt.) 14 210,000 14 210,000 14 210,000 14 210,000
Zysk na akcję (zł) -0,388 0,306 -7,537 -5,299
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,824 15,278 7,605 2,309
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej