pb.pl
1,8350 zł
-0,27% -0,0050 zł
Vistal Gdynia S.A. (VTL)

Wyniki finansowe - VISTAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 110 160 80 715 122 070 123 310
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 999 7 146 10 358 3 880
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 486 4 622 3 437 3 022
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 961 4 793 7 687 1 926
Amortyzacja (tys. zł) 2 909 3 842 4 067 4 035
EBITDA (tys. zł) 6 908 10 988 14 425 7 915
Aktywa (tys. zł) 548 047 574 389 630 542 649 023
Kapitał własny (tys. zł)* 206 448 211 900 213 068 215 686
Liczba akcji (tys. szt.) 14 210,000 14 210,000 14 210,000 14 210,000
Zysk na akcję (zł) 0,068 0,337 0,541 0,136
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,528 14,912 14,994 15,178
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej