pb.pl
6,7800 zł
0,00% 0,0000 zł
Wadex SA (WAX)

Wyniki finansowe - WADEX

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 790 5 139 5 015 6 909
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 603 471 260 454
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 630 467 162 493
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 494 281 348 408
Amortyzacja (tys. zł) 429 430 435 460
EBITDA (tys. zł) 1 032 901 695 914
Aktywa (tys. zł) 18 536 17 877 18 384 19 291
Kapitał własny (tys. zł)* 11 666 11 947 12 295 12 703
Liczba akcji (tys. szt.) 3 307,282 3 307,282 3 307,282 3 307,282
Zysk na akcję (zł) 0,149 0,085 0,105 0,123
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,527 3,612 3,718 3,841
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej