pb.pl
6,5600 zł
-3,53% -0,2400 zł
Wadex SA (WAX)

Wyniki finansowe - WADEX

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 7 195 4 790 5 139 5 015
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 898 603 471 260
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 897 630 467 162
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 736 494 281 348
Amortyzacja (tys. zł) 439 429 430 435
EBITDA (tys. zł) 1 337 1 032 901 695
Aktywa (tys. zł) 20 055 18 536 17 877 18 384
Kapitał własny (tys. zł)* 11 172 11 666 11 947 12 295
Liczba akcji (tys. szt.) 3 307,282 3 307,282 3 307,282 3 307,282
Zysk na akcję (zł) 0,223 0,149 0,085 0,105
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,378 3,527 3,612 3,718
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej