pb.pl
6,8000 zł
1,49% 0,1000 zł
Wadex SA (WAX)

Wyniki finansowe - WADEX

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2007 IV Q 2007 II Q 2008 III Q 2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 6 731
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 1 666
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0 1 597
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0 1 208
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 206
EBITDA (tys. zł) 0 0 0 1 872
Aktywa (tys. zł) 16 448 15 125 18 611 20 784
Kapitał własny (tys. zł)* 7 991 8 877 9 125 11 891
Liczba akcji (tys. szt.) 2 800,000 2 800,000 2 800,000 3 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,403
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,854 3,170 3,259 3,964
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej