pb.pl
6,8000 zł
1,49% 0,1000 zł
Wadex SA (WAX)

Wyniki finansowe - WADEX

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 509 6 654 4 978 7 195
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 85 835 -462 898
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 57 843 -505 897
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 105 592 -254 736
Amortyzacja (tys. zł) 403 430 425 439
EBITDA (tys. zł) 488 1 265 -37 1 337
Aktywa (tys. zł) 19 143 19 435 18 684 20 055
Kapitał własny (tys. zł)* 11 256 11 848 10 436 11 172
Liczba akcji (tys. szt.) 3 307,282 3 307,282 3 307,282 3 307,282
Zysk na akcję (zł) 0,032 0,179 -0,077 0,223
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,403 3,582 3,155 3,378
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej