pb.pl
6,7000 zł
-0,30% -0,0200 zł
Wadex SA (WAX)

Wyniki finansowe - WADEX

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 697 5 453 4 960 7 472
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -44 526 108 863
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -12 473 143 881
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 81 340 206 642
Amortyzacja (tys. zł) 381 382 387 387
EBITDA (tys. zł) 337 908 495 1 250
Aktywa (tys. zł) 21 153 20 661 18 285 20 011
Kapitał własny (tys. zł)* 12 378 12 718 10 608 11 250
Liczba akcji (tys. szt.) 3 307,282 3 307,282 3 307,282 3 307,282
Zysk na akcję (zł) 0,024 0,103 0,062 0,194
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,743 3,845 3,207 3,402
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej