pb.pl
6,7000 zł
-0,30% -0,0200 zł
Wadex SA (WAX)

Wyniki finansowe - WADEX

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 986 4 474 4 331 5 961
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 211 191 -63 449
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 263 163 -6 424
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 284 91 79 266
Amortyzacja (tys. zł) 342 346 356 381
EBITDA (tys. zł) 553 537 293 830
Aktywa (tys. zł) 23 924 23 660 20 734 21 452
Kapitał własny (tys. zł)* 15 167 15 258 12 030 12 297
Liczba akcji (tys. szt.) 3 307,282 3 307,282 3 307,282 3 307,282
Zysk na akcję (zł) 0,086 0,028 0,024 0,080
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,586 4,613 3,637 3,718
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej