pb.pl
6,7800 zł
-0,29% -0,0200 zł
Wadex SA (WAX)

Wyniki finansowe - WADEX

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 893 4 193 4 530 6 221
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 002 -252 91 673
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -823 -378 83 628
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 073 -399 227 413
Amortyzacja (tys. zł) 194 204 347 348
EBITDA (tys. zł) -808 -48 438 1 021
Aktywa (tys. zł) 32 434 32 735 30 432 24 551
Kapitał własny (tys. zł)* 16 858 16 459 14 470 14 883
Liczba akcji (tys. szt.) 3 307,282 3 307,282 3 307,282 3 307,282
Zysk na akcję (zł) -0,324 -0,121 0,069 0,125
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,097 4,977 4,375 4,500
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej